O Club de Empresas Obradoiro é unha organización que busca crear sinerxías entre as empresas que colaboran co Rio Natura Monbus Obradoiro e que conta con uns obxectivos moi firmes:

- Consolidar as empresas pertencentes ao noso Club de Empresas.

- Fomentar o negocio entre as empresas do Club de Empresas.

- Ofrecer actividades para os membros do  Club de Empresas..

- Crear unha estabilidade e continuidade do proxecto no tempo.

- Implicación e compromiso por parte do Club coas Empresas.

Ademáis ofrece un valor engadido os seus membros, buscando rentabilizar ao máximo a súa inversión a través de diferente actividades exclusivas que relacionan as empresas co fin de que se coñezan, promovendo sinerxías entre os asociados con actividades específicas para os seus empresarios, directivos e altos executivos.

  

ARRIBA